Welcome to official site of ERASMUS + project K-FORCE

This is the official site of ERASMUS+ project, entitled: Knowledge FOr Resilient soCiEty, Project no 573942-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP.

This project has been funded with support from European Commission, within ERASMUS + programme.

Department of Civil Engineering
Department of Civil Engineering
Department of Civil Engineering

Master Programme

Implementation of 6 Master Programmes in 3 WB Countries brings important strategic, pedagogic, and practical challenges, particularly when legislative and educational structures differ. The work is demanding and time-consuming and there is need for support in order to be able to create programmes that are well-integrated and have highest quality...

DETAILS

University of Novi Sad
University of Novi Sad
University of Novi Sad

PhD programme

Implementation of new PhD programme should contribute to sustainability of all other Disaster Risk Management and Fire Safety Egineering master programs in region. These PhD students will become the future teachers and professors at the all three levels of DRM&FSE Study Programs and LLL courses....

DETAILS

Faculty of Technical Sciences
Faculty of Technical Sciences

Life Long Learning

The main objective is to provide continuous professional development of employees in Disaster Risk Management and Fire Safety Engineering sector in Western Balkans countries through creation and implementation of certified LLL courses for practitioners. Continuing education will be open to everyone who fulfils the admission requirements.....

DETAILS

 

UNIVERSITETI EPOKA, FAKULTETI I ARKITEKTURËS DHE INXHINIERISË, STUDIME MASTER NË MENAXHIM RISKU DHE MBROJTJE NDAJ ZJARRIT NË INXHINIERINË E NDËRTIMIT

Fakulteti i Arkitekturës dhe Inxhinierisë në Universitetin Epoka ka shpallur hapjen e një programit të ri studimit, Master Profesional (1 vjeçar) në Menaxhim Risku dhe Mbrojtje ndaj Zjarrit në Inxhinierinë e Ndërtimit, duke filluar nga viti akademik 2018-2019.

Universiteti EPOKA ofron 20 bursa për këtë program studimi i cili zhvillohet sipas nevojave rajonale dhe tendencave bashkëkohore të BE.

Në fund të periudhës së studimeve, studenti do të marrë diplomë të Masterit Profesional në Menaxhim Risku dhe Mbrojtje ndaj Zjarrit në Inxhinierinë e Ndërtimit- 60 ECTS.

Numri maksimal i kuotave:

20 studentë financuar nga buxheti i Universitetit

Lajmi për hapjen e programit aksesohet në linkun më poshtë:

http://www.epoka.edu.al/news-announcement-of-professional-master-in-civil-engineering-study-program-under-the-k-force-project-20-scholarships-offered-by-epoka-university-4196.html

Thirrja për regjistrim:

Regjistrimi në programin e studimit do të kryhet brenda periudhës 01 Tetor 2018, deri më 07 Nëntor 2018.

Lajmi për fillimin e regjistrimet aksesohet në linkun më poshtë:

http://www.epoka.edu.al/news-announcement-of-professional-master-in-civil-engineering-study-program-under-the-k-force-project-20-scholarships-offered-by-epoka-university-4196.html

http://fae.epoka.edu.al/news-professional-master-in-civil-engineering-study-program-under-the-k-force-project-20-scholarships-offered-by-epoka-university-4254.html

Kriteret e  pranimit:

Kush mund të aplikojë? Kushdo që ka një diplomë bachelor në:

  • Inxhinieri Ndërtimi
  • Inxhinieri Mjedisi
  • Inxhinieri Hidroteknike
  • Inxhinieri Elektrike
  • Inxhinieri Mekanike
  • Arkitekturë

Mobiletet e studentëve - bashkëpunimi me universitetet në Ballkan - Mobiletet në kuadër të projektit "K-FORCE"

Në kuadër të projektit K-FORCE, Universiteti EPOKA gjithashtu mundëson shkëmbimin e studentëve për të studiuar për 1 semestër në universitetet partnere të projektit dhe leksione të hapura të mbajtura nga staf akademikë ndërkombëtarë të ftuar, si rezultat i shkëmbimit të stafit brenda universiteteve partnere. 

Urdhri i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë për hapjen e programit të studimit

Lista me studentët e regjistruar

SPECIAL MOBILITY STRAND