Downloads

Category: Serbian/Bosnian

Procjena učinkovitosti inertizacije prašine ugljena dodavanjem inertne komponente predstavlja važan korak u borbi protiv eksplozija prašine ugljena. Pored utvrđivanja sadržaja čvrstih nesagorivih komponenti u prašini ugljena, koji čine prašinu neeksplozivnom, važno pitanje je i učinak inertizacije na plinski sastav obzirom da najveći broj rudara strada od kemijskog dejstva produkata eksplozije, otrovnog ugljik-monoksida, zagušljivog ugljik-dioksida i nedostatka kisika.

U radu su prikazani rezultati ispitivanja plinskog sastava nakon eksplozije prašine mrkog ugljena u laboratorijskim uvjetima, u sferičnoj komori za ispitivanje eksplozivnosti prašina volumena 20 dm3 , pri prirodnom sadržaju inertne materije i dodatkom vapnenca, kao inertne komponente. Preliminarni rezultati laboratorijskih ispitivanja inertizacije prašine mrkog ugljena prašinom vapnenca kod stehiometrijskih koncentracija ukazuju da pri sadržaju inertne materije čije su vrijednosti bliske graničnim vrjednostima kada prašina gubi eksplozivna svojstva dolazi do značajnijih promjena plinskog sastava kada je u pitanjuugljik-dioksid, dok su promjene u sadržaju kisika, ugljik- monoksida i metana neznatne.

Intenzivni uticaji klimatskih promena, koji su evidentni širom planete, pretnja su održivom razvoju ekosistema i globalnom zdravlju. Pri tome, kao glavni izazovi današnjice ističu se zagađenje vazduha, degradacija prirodnog kapitala i obradivog zemljišta, raspoloživost i kvalitet vode, ishrana, zdravlje i obrazovanje. Svi društveni slojevi, posebno siromašni zavise od prirodnih resursa, čija je sigurnost ugrožena. Udruživanje napora za smanjenje siromaštva i ublažavanje klimatskih promena dovelo bi do uspostavljanja novih održivih praksi, koje bi omogućile povećanje prihoda i produktivnosti društva. Pružanje adekvatnog odgovora na izazove u okruženju zahteva uključivanje i odgovarajućih finansijskih instrumenata u programe delovanja i sistemske akcije. Kao investitori i profesionalni nosioci rizika, društva za osiguranje imaju značajnu ulogu u obezbeđivanju održivog razvoja, ali i odgovarajuću ulogu u pristupu globalnom zdravlju. Stoga, cilj rada je da ukaže na oblasti u kojima industrija osiguranja, shodno sopstvenom potencijalu, može da odgovori na izazove kojima je izloženo savremeno društvo. Fokus rada je na oblastima u kojima sektor osiguranja pronalazi nove načine da odgovori na različite potrebe zajednica i podrži održivi razvoj i težnju globalnom zdravlju, a koje su u vezi sa prirodnim nepogodama, finansijskom inkluzijom i osiguranjem i investicionim potrebama „zelene“ ekonomije.

Created by: University of Novi Sad